Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > Dla żeglarzy

Dla żeglarzy

Wszyscy żeglarze, którzy odwiedzają Port Morski Darłowo mogą skorzystać z infrastruktury portowej przeznaczonej do obsługi jednostek sportowo - rekreacyjnych umiejscowionej po wschodniej stronie portu w basenie, do którego wejście znajduje się za stocznią. W basenie znajdują się pomosty cumownicze o pokładzie drewnianym, na których można skorzystać z energii elektrycznej oraz pobrać wodę słodką. Można również skorzystać z pryszniców i toalet, pralki oraz skorzystać z możliwości podłączenia się do sieci wi-fi.

W opłacie portowej zawiera się: miejsce postoju, dostęp do instalacji poboru energii elektrycznej, dostęp do instalacji poboru wody słodkiej w miesiącach kwiecień - październik, dostęp do sieci wi - fi na terenie mariny w zależności od zasięgu sieci, dostęp w godzinach pracy Stacji Odbioru Wód Zaolejonych do instalacji odbioru wód zaolejonych oraz fekaliów, możliwość zdania posegregowanych odpadów komunalnych. Opłata portowa dla jednostek sportowo - rekreacynych nie posiadających umowy zezwalającej na postój kształtuje się następująco:

Długość całkowita statku [m]

Opłata portowa [PLN]
Dobowa Miesięczna
do 5,99
40,00 450,00
od 6,00 do 7,99 60,00 550,00
od 8,00 do 11,99 80,00 800,00
od 12,00 do 14,99 100,00 1050,00
od 15,00 do 19,99 130,00 1350,00
od 20,00 do25,99 160,00 1750,00
powyżej 26,00 250,00 2200,00

W przypadku jednostki sportowo – rekreacyjnej dwukadłubowej i więcej pobierana jest opłata w wysokości 150% stawki zawartej w tabeli powyżej.

Ponadto pobierana jest opłata portowa za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 10 zł za każdą osobę znajdującą się na jednostce sportowo – rekreacyjnej.

Pozostałe opłaty:

Pranie 20 zł

Suszenie 25 zł

Korzystanie z miejsca rekreacji (wiata, grill, palenisko) 50 zł

Opłata portowa od jednostek sportowo – rekreacyjnych, które zawarły umowę zezwalającą na postój przy infrastrukturze portowej administrowanej przez ZPMD posiadające tym samym status rezydenta portu, będących na wodzie oraz na lądzie

Armator statku sportowo - rekreacyjnego zainteresowany miejscem postojowym przy infrastrukturze administrowanej przez ZPMD winien złożyć podanie o postój do dnia 10 marca każdego roku wg. następującego wzoru:

Podanie o postój (rtf)

Podanie o postój (pdf)

Wypełnione podanie należy przesłać listownie na adres siedziby Spółki lub zeskanowane na e-mail: ird@port.darlowo.pl. Kolejno na podstawie podania zostanie zawarta z armatorem umowa na postój.

W opłacie portowej od jednostek sportowo – rekreacyjnych, które zawarły umowę zezwalającą na postój przy infrastrukturze portowej administrowanej przez ZPMD posiadające tym samym status rezydenta portu, będących na wodzie zawiera się: miejsce postoju, dostęp do instalacji poboru energii elektrycznej, dostęp do instalacji poboru wody słodkiej w okresie kwiecień - październik, korzystanie z sanitariatów (toaleta, prysznic) przez właścicieli jednostki sportowo – rekreacyjnej oraz ich najbliższej rodziny, dostęp do sieci wi - fi na terenie mariny w zależności od zasięgu sieci, dostęp w godzinach pracy do Stacji Odbioru Wód Zaolejonych i Fekaliów w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze ZPMD, możliwość zdania posegregowanych odpadów komunalnych.

W przypadku jednostek sportowo – rekreacyjnych posiadających status rezydenta, które zostały wyczarterowane pobierana jest opłata portowa za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 10 zł za każdą osobę znajdującą się na jednostce sportowo – rekreacyjnej. Rezydent wyczarterowanej jednostki sportowo – rekreacyjnej ma obowiązek powiadomić Bosmana mariny o wyczarterowaniu swojej jednostki oraz podać ilość znajdujących się na jednostce osób podczas postoju w marinie.

 

Długość całkowita statku [m]

Opłata portowa [ PLN] brutto

Miesięczna dla rezydentów mających umowę postojową na okres minimum 5 miesięcy na wodzie w roku kalendarzowym

Miesięczna dla rezydentów mających umowę postojową na mniej niż 5 miesięcy na wodzie w roku kalendarzowym

do 5,99

300,00

350,00

od 6,00 do 7,99

400,00

450,00

od 8,00 do 11,99

600,00

700,00

od 12,0 do 14,99

800,00

950,00

od 15,0 do 19,99

1000,00

1200,00

od 20,0 do 25,99

1200,00

1500,00

Powyżej 26

1500,00

1800,00

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT