Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Strona główna > Dla żeglarzy

Dla żeglarzy

Wszyscy żeglarze, którzy odwiedzają Port Morski Darłowo mogą skorzystać z infrastruktury portowej przeznaczonej do obsługi jednostek sportowo - rekreacyjnych umiejscowionej po wschodniej stronie portu w basenie, do którego wejście znajduje się za stocznią. W basenie znajdują się pomosty cumownicze o pokładzie drewnianym, na których można skorzystać z energii elektrycznej oraz pobrać wodę słodką. Można również skorzystać z pryszniców i toalet, pralki oraz skorzystać z możliwości podłączenia się do sieci wi-fi. Opłaty za jeden dzień postoju jachtu uzależnione są od jego długości i przedstawiają się następująco:

Długość całkowita statku [m]

Opłata portowa [PLN]
Dobowa Miesięczna* Miesięczna
do 5,99
30,00 250,00 300,00
od 6,00 do 7,99 40,00 300,00 450,00
od 8,00 do 11,99 55,00 450,00 600,00
od 12,00 do 14,99 70,00 600,00 750,00
powyżej 15,00 85,00 800,00 900,00

*rezydenci posiadający umowę postojową z ZPMD

Ponadto pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 5 zł za każdą osobę znajdującą się na jednostce sportowo - rekreacyjnej.

W cenie jest wliczone:
- miejsce postoju,
- pobór energi elektrycznej,
- pobór wody słodkiej,
- korzystanie z sanitariatów (toaleta, prysznic),
- dostęp do sieci wi - fi na terenie mariny,
- możliwość zdania wód zaolejonych oraz fekaliów (zgodnie z limitem określonym w cenniku),
- możliwość zdania odpadów komunalnych.

Osoby zainteresowane stałym miejscem postojowym w marinie powinny złożyć podanie do dnia 10 marca wg. wzoru zamieszczonego poniżej w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Darłowo
Sp. z o.o. przy ulicy Conrada 27 w Darłowie listownie lub też przesłać wypełnione podanie na adres e-mail: ird@port.darlowo.pl

W celu zaciągnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

 

Do pobrania:


  1. Podanie o stałe miejsce w marinie (plik rtf)

  2. Podanie o stałe miejsce w marinie (plik pdf)

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT