Zarząd Portu Morskiego w Darłowie

menu

Zarząd Portu Morskiego Darłowo

 

Podsumowanie pierwszego półrocza w porcie Darłowo

Podsumowanie pierwszego półrocza w porcie Darłowo

W pierwszym półroczu  Port Morski Darłowo odwiedziło 45 statków handlowych oraz przeładowano  łącznie 66 329 mt towarów masowych.  Przywieziono 61 364 mt towarów masowych wśród których najwięcej odnotowano popiołu (35 352 mt) oraz kruszywa (26 012 mt). Natomiast z Portu Morskiego Darłowo wywieziono 4 965 mt złomu....

Zapraszamy na wirtualny spacer po Marinie Darłowo

Zapraszamy na wirtualny spacer po Marinie Darłowo

https://kuula.co/share/collection/7JH0g?logo=1&info=0&logosize=55&fs=1&vr=1&gyro=0&initload=0&autorotate=0.06&autop=15&thumbs=1&inst=pl...

Pierwszy kwartał w porcie Darłowo

Pierwszy kwartał w porcie Darłowo

Pierwsze trzy miesiące  w naszym porcie można uznać za udane.W pierwszym kwartale przeładowano łącznie 31744 mt ładunków. Z portów skandynawskich Morza Bałtyckiego najwięcej przywieziono popiołu , który jest wykorzystywany jako komponent do wyrobu nawozów ( 21023 mt). Drugim ładunkiem chętnie przywożonym przez darłowsk...

M/v Laila w Darłowskim porcie

M/v Laila w Darłowskim porcie

W środę późnym wieczorem do naszego portu po raz kolejny w tym roku zawitała m/v Laila. Masowiec pod banderą Cypru, przywiózł z duńskiego portu Odense ładunek popiołu ( 1157 mt). Jest to już druga wizyta w tym roku masowca z ładunkiem popiołu....

Teren pod dzierżawę

Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu położonego na działce gruntu 1/56 obręb 2 miasta Darłowo w okresie od 15 czerwca do 15 września 2023 roku. Na wskazanym terenie może być prowadzona działalność gospodarcza nieuciążliwa dla użytkowników portu i turystów z zachowani...

Dobry poczatek roku w porcie Darłowo.

Dobry poczatek roku w porcie Darłowo.

Rok 2023 rzopoczął się dość pomyślnie dla naszego portu jeżeli chodzi o przeładunki. Zawineło łącznie osiem jednostek eksploatacyjnych , które przeładadowały 13948 mt ładunku . Masowce m/v Leila, mv Rix Pacific, m/v Sofia oraz m/v Petra L zacumowały do portu z ładunkiem popiołu ( 6447 mt). Z kolei dwie podróże m/v Trav...

Podsumowanie 2022 roku w porcie w Darłowie

Podsumowanie 2022 roku w porcie w Darłowie

W 2002 roku do portu w Darłowie zawineło 49 jednostek eksploatacyjnych , które przewiozły ładunki na łączną sumę 91925 mt. Najwięcej przywieziono do naszego portu popiołu i nawozów bo aż 65880 mt , kruszywa 14174 mt i drewna 2305 mt. Do portów północnych Morza Bałtyckiego wywieziono złom 8052 mt oraz otręby pszenne 151...

Pierwsza wizyta m/v Coe Mieke w naszym porcie

Pierwsza wizyta m/v Coe Mieke w naszym porcie

Wczoraj po południu zawinął do naszego portu po raz pierwszy masowiec m/v Coe Mieke. Przywióżł z duńskiego portu Odense popiół. Z Darłowa jednostak udała się do Szczecina pod załadunek....

Październikowe przeładunki w porcie Darłowo

Październikowe przeładunki w porcie Darłowo

W październiku przeładowano w naszym porcie ładunki na łączną sumę 10954 mt. Pierwszy statek Sofia przywiózł z szwedzkiego portu Elleholm 1750 mt kruszywa a zabrała z nabrzeża Szczecińskiego 1567 mt złomu stalowego do litewskiej Kłaipedy. W połowie miesiąca odwiedziło nas kilka statków z ładunkiem. Pierwszy z nich Petr...

Wrześniowe przeładunki w porcie Darłowo

Wrześniowe przeładunki w porcie Darłowo

W miniomym miesiącu port w Darłowie odwiedziły trzy jednostki handlowe. Na poczatku września piewsza jednostka m/v Petra L przywiózła z duńskiego portu Lindo Havn 1550 mt popiołu. Kolejną jednostką, która zawitała do naszego portu na nabrzeże Szczecińskie był m/v Rix Pacific ,który przybył z duńskiego Odense z 1837 mt ...

Posezonowe prace konserwacyjne

Posezonowe prace konserwacyjne

Po sezonie w Zarządzie Portu Morskiego Darłowo ruszyły prace konserwacyjne. W wyniku eksploatacji i sztormów na nabrzeżu Pilotowym i Wopowskim zniszczeniu uległy opony cumownicze. Na nabrzeżu Szczecińskim uszkodzony został oczep nabrzeża a na nabrzeżu Gdyńskim powstała duża szczelina pomiędzy płytami oczepu. Piękna wrz...

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w porcie

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w porcie

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie naszego miasta i PORTU to główny temat spotkania jakie miało miejsce dzisiaj w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Darłowo. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych i sekretarz miasta Tomasz Bobin....

Biuletyn Informacji Publicznej

Ostrzeżenia nawigacyjne

Marina Darłowo

Miasto Darłowo

DarLOT