Zarz?d Portu Morskiego Darłowo

Kronika portowa

7 grudnia 2010

Monitoring w porcie Darłowo

W siedzibie szczecińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 grudnia Małgorzata Tepurska  - dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo podpisała umowę o sfinansowaniu systemu monitoringu w porcie Darłowo.  

Umowa dotyczy dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ze środka 3.3 - Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. 
Dofinansowane będzie zadanie „Zakup i montaż systemu monitoringu portu Darłowo". Wartość inwestycji wynosi 150.484zł. W ramach systemu zostanie zamontowanych 8 kamer na odcinku od portu wewnętrznego do terminala odpraw granicznych. System będzie monitorował i rejestrował obrazy przez 24 godziny na dobę we wszystkich najważniejszych miejscach darłowskiego portu i jego nabrzeży.  Zbiorcze stanowisko podglądu i rejestracji obrazów ze wszystkich kamer będzie umiejscowione w siedzibie zarządu portu Darłowo. Planowany termin zakończenia prac 31 marzec 2011.

L. Walkiewicz 

Źródło: http://www.darlowo.pl

30 listopada 2010

Nowy most dla Darłowa

Darłowskie mosty drogowe zbudowano przed wojną. Od tego czasu miasto znacznie się rozrosło i zwiększyła się liczba samochodów. Stąd konieczność budowy dodatkowego szerokiego mostu drogowego.

W ciągu najbliższych lat czeka nas sporo inwestycji drogowych. Przy okazji budowy obwodnicy powstanie także nowy most. Wybudowany będzie na rzece Wieprzy w miejscu gdzie dochodzą do niej ulice Portowa i Sportowa, tam gdzie obecnie jest tzw. „kładka kutrowska".

Prace projektowe nad konstrukcją mostu dla Darłowa są zaawansowane. Z założeń konstrukcyjnych wynika, że nowy wiszący most będzie miał rozpiętość 44 metry i wysokość od lustra wody 20 m. Prześwit między mostem a lustrem wody wyniesie 3,8 m przy średnim stanie wody. Szerokość mostu wyniesie 17 metrów. Środkiem mostu będzie biegła jezdnia o szerokości 7 m, a po bokach będzie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m i po drugiej stronie jezdni ciąg pieszy o szerokości 2 metrów. Takie same wymiary będzie mieć obwodnica ciągnąca się od al. Jana Pawła II do al. Wojska Polskiego.

Na prawym brzegu rzeki między przyczółkiem mostu a rzeką będzie przejście pod mostem dla pieszych o szerokości 2 metrów. Przejście to połączy przyszłą promenadę wzdłuż nabrzeża na ul. Flisackiej z projektowanym deptakiem nad brzegiem Wieprzy.

Nowy wiszący most i obwodnica ułatwią kierowcom dojazd do portu oraz dojazd do Darłówka wschodniego i zachodniego. Most będzie podświetlony nocą. Inwestorem obwodnicy jest darłowski samorząd. Natomiast inwestorem mostu łączącego dwie części obwodnicy i odcinka od ul Morskiej do ul. Lotników Morskich będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planuje się, że budowa ul. Sportowej zakończy się w czwartym kwartale roku 2011. Natomiast budowę mostu i części obwodnicy od ul. Morskiej do ul. Lotników Morskich planuje się rozpocząć w drugiej połowie 2011 roku i zakończyć w roku 2012.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl

26 listopada 2010

Przy basenie rybackim powstanie budynek socjalny dla rybaków

Na budowę  budynku socjalno - sanitarnego dla rybaków darłowski samorząd otrzyma 1, 5 mln zł w formie unijnej dotacji.

Arkadiusz Klimowicz podpisał kilka dni temu (16 listopada) z Przemysławem Osińskim przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowę w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" w oparciu o środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach na budowę budynku sanitarno - socjalnego dla rybaków w porcie Darłowo. Umowa opiewa na sumę 1.578.232 zł. Na działce o powierzchni 1545 m2 położonej pomiędzy basenem rybackim, a ulicą J. Conrada zostanie wzniesiony w roku 2011 dwukondygnacyjny budynek socjalno - sanitarny o powierzchni użytkowej 297 m2. Będą w nim toalety i natryski osobne dla kobiet i mężczyzn oraz dla osoby niepełnosprawnej. W budynku znajdować się będzie jadalnia, pralnia i suszarnia odzieży, świetlica oraz kotłownia.  Na działce zostanie wykonany dojazd oraz placyk gospodarczy.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl

12 listopada 2010

Darłowo przejęło nadmorski teren po byłej Hydrobudowie

Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo i wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz podpisali w Szczecinie 9 listopada akt notarialny na mocy, którego Darłowo stało się właścicielem półtorahektarowej działki w darłowskim porcie, blisko plaży zachodniej.

Skarb Państwa przekazał miastu tą nieruchomość bezpłatnie. Nominalna jej wartość to 3.554.700 złotych. Ale zważywszy, że sąsiednią parcelę o podobnym areale udało się samorządowi sprzedać za 15 milionów to sądzę, że realna wartość tej ziemi może być w przyszłości znacznie większa, mówi Arkadiusz Klimowicz, który czynił starania o jej przejęcie już od kilku lat.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl

10 listopada 2010

Minister Rolnictwa podpisał umowę z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką na 38,5 mln zł

W Sali Księcia Bogusława w szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich  9 listopada uroczyście podpisano umowę pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Darłowską Lokalną Grupa Rybacką w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Kazimierz Plocke, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Szczecinie Jarosław Łojko. W imieniu DLGR umowę podpisali Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa i inicjator utworzenia DLGR, Łukasz Skowroński – prezes, i dwaj wiceprezesi Kazimierz Wojnicz i Grzegorz Lipski. Zawarta umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, jaka została opracowana i przyjęta do realizacji na obszarze DLGR. Strategia będzie realizowana na obszarze gmin: Malechowo, Darłowo, Sławno, miasta i gminy Sianów, gminy i miasta Polanów oraz w mieście Darłowo. Na tym obszarze zamieszkuje ponad 60 tys. osób i spora ich część zajmuje się połowami przetwórstwem i hodowlą ryb. Ne realizację LSROR Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w  dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści otrzyma 38.493.510,05 Zł ze środków 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

DLGR została wybrana w ogólnopolskim konkursie z 61 stowarzyszeń z całej Polski, które złożyły swoje wnioski na I konkurs.  Minister wybrał z nich 26 stowarzyszeń i z nimi podpisuje umowy.  Z terenu województwa zachodniopomorskiego: oprócz DLGR minister rolnictwa podpisał umowy jeszcze z dwoma grupami: Lokalną Grupą Rybacką Zalew Szczeciński, która otrzyma - 34.612.736,00 zł i Lokalną Grupą Rybacką „Partnerstwo Drawy” 18.287.627,59 zł. Ogółem do podziału w tym programie jest 313 mln. euro powiedział wiceminister Kazimierz Plocke i dodał, że kolejny konkurs ogłoszony będzie już 22 listopada.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl

 

10 wrzenia 2010

W porcie Darłowo wydobyto zatopiony kuter rybacki

Zatopiony blisko dwa lata temu kuter rybacki DAR - 53 został wydobyty z dna 9 września 2010 r.

Wyzłomowany w Danii kuter rybacki został sprowadzony do Darłowa w 2003 roku i zarejestrowany, jako DAR- 53. Właściciele kutra postanowili go złomować w Polsce po raz drugi. Uniemożliwiły jednak przeprowadzenie tej operacji przepisy unijne. Od tego czasu kuter cumował w porcie morskim Darłowo. Kilkukrotnie był podtapiany, ale udało się go odratować. Armatorzy postanowili go odholować do pobliskiej Stoczni Remontowej, lecz nie dostali zezwolenia z uwagi na wcześniejszą utratę karty bezpieczeństwa jednostki wystawianą przez Polski Rejestr Statków. W nocy 29 października 2008 roku przy Nabrzeżu Słupskim w porcie Darłowo zatonął kuter rybacki DAR-53. Nie wiadomo jak doszło do wypadku, tego nieużywanego przez kilka lat kutra cumującego w pobliżu fabryki lodu łuskanego. Kuter osiadł na dnie kanału portowego i utrudniał żeglugę oraz spowodował uszkodzenie oczepu nabrzeża.W porozumieniu z armatorem jednostki Tomasz Bobin - dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku wydał 11 sierpnia 2010 r. zarządzenie w sprawie wydobycia wraku na koszt jego właścicieli. Wydobycia wraku podjęła się Stocznia Darłowo M&W - Spółka z o.o. w zamian za przejęcie praw własności jednostki DAR -53, o pojemności -19,13 ton rejestrowych brutto (BRT).W tym celu sprowadzono samojezdny specjalistyczny podnośnik o udźwigu 32 ton z operatorem, oraz innymi fachowcami łącznie z nurkiem. Operacja wydobycia trwała kilkanaście godzin i zakończyła się sukcesem. Po wypompowaniu wody i uszczelnieniu jednostki odholowano ją do darłowskiej Stoczni Remontowej.

L. Walkiewicz

8 wrzenia 2010

Nowe inwestycje w porcie Darłowo

W siedzibie szczecińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 września Małgorzata Tepurska - dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo podpisała umowę o dofinansowaniu wymiany odbojnic w dolnej części portu Darłowo.

Umowa dotyczy dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ze środka 3.3 - Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach.

Dofinansowane będzie zadanie „Zakup i montaż odbojnic z elastomeru poliuretanowego wraz z drabinkami wejściowymi na potrzeby dolnej części portu Darłowo". Wartość inwestycji wynosi 2.239.456 zł. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizacje w/w inwestycji. Planowany termin zakończenia prac 31 grudzień 2010.   Umocowane na nabrzeżach stare opony samochodowe zostaną zastąpione przez specjalne odbojnice o wysokiej elastyczności, odporności na ścieranie i uderzenia, odporne także na środowisko morskie, paliwa i chemikalia oraz niebrudzące elementów współpracujących.  Odbojnice zostaną zamontowane na nabrzeżach: Kołobrzeskim, Łebskim, Warsztatowym, Koszalińskim, Słupskim, Dorszowym I i II oraz na pomoście i w basenie rybacki, na łącznej długości 1591 metrów.

L. Walkiewicz

3 wrzenia 2010

Przebudowa nabrzeży w porcie Darłowo 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Tomasz Bobin i przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisali 2 września w siedzibie oddziału ARM i R w Gdyni umowę o dofinansowaniu remontu Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo.

Na mocy tej umowy Urząd Morski w Słupsku dostanie 39 milionów złotych z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013". Nabrzeża Parkowe o długości 1040 m ciągnie się od dawnego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter" do miejsca cumowania statku ZSM „Franek Zubrzycki". Nabrzeże Skarpowe o długości 297 m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do tzw. kładki kutrowskiej przerzuconej nad rzeką Wieprzą na wysokości ulic Sportowej i Portowej. Obydwa nabrzeża wchodzące głęboko w nurt Wieprzy, są obecnie ze względu na swój fatalny stan techniczny wyłączone z eksploatacji. Po remoncie będą mogły przy nich, jak dawniej, cumować małe kutry i łodzie rybackie.

Łączna ich długość wynosi 1,35 km - mówi dyrektor Tomasz Bobin. Po modernizacji będą to nabrzeża dwupoziomowe, służące nie tylko rybakom, ale i turystom, przystosowane do zejścia nad wodę dla osób niepełnosprawnych. Nabrzeża zostaną podniesione o 30 cm, co stanowić będzie naturalną ochronę przeciwpowodziową dodaje burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Wzdłuż parku J. Conrada zostanie wykonane pięć miejsc do cumowania jednostek morskich, każde o długości 90 m i wysokości nabrzeża 90 cm nad lustro wody. W tych miejscach staną szafki energetyczne. Nabrzeże Skarpowe na całej długości zostanie wyposażone w pływający pomost oraz w ujęcie wody. Na całej długości oba nabrzeża będą przylegać do oświetlonego, nowego traktu dla pieszych, rowerzystów i samochodów dostawczych. Realizacja tej potrzebnej inwestycji odbywać się będzie w latach 2011 - 2012.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl 

2 lipca 2010

Refulacja plaży wschodniej w Darłówku

W dniu 2 lipca dokonano w Darłowie odbioru prac związanych z pogłębianiem portu i poszerzaniem plaży wschodniej.

Na zachodniej plaży w Darłówku mimo sztormów nie ubywa piasku na plaży. Inaczej jest na plaży wschodniej, gdzie zjawisko abrazji mocno daje się we znaki. Aby to zjawisko zniwelować Urząd Morski w Słupsku  w przetargu zlecił refulację plaży wschodniej. Polega ona na poszerzeniu plaży poprzez przepompowanie rurami piasku z wodą z pogłębiarki bezpośrednio na plażę i następnym rozprowadzeniu go przez maszyny budowlane. W tym roku wydobyto z darłowskiej redy 50 tysięcy m3 piasku, który zasilił plaże. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 1,65 miliona zł. Takie działanie Urzędu Morskiego ma potrójnie pozytywne znaczenie. Po pierwsze zostaje pogłębiony tor wodny i reda portu dla przypływających do Darłowa statków i kutrów. Po drugie znacznie powiększa się szerokość plaży dla turystów i wczasowiczów, którzy będą mieli znacznie więcej miejsca dla siebie. Po trzecie szeroka plaża chroni brzeg i wydmy przed zimowymi sztormami.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl 

26 czerwca 2010

Święto Morza w Darłowie

W Darłowie 24 czerwca uczczono Święto Morza występami dzieci i młodzieży w kinie Bajka.

Tradycja obchodów święta morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy wśród kaszubskich rybaków panował obyczaj ścinania w noc świętojańską kani będącej symbolem zła i ludzkich utrapień. Obrzędy te, podobnie jak rzucanie wianków, miały zawsze charakter ludowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Od chwili zaślubin Polski z Bałtykiem, 10 lutego 1920 roku, rozpoczęto popularyzację tematyki morskiej. Jednakże pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w obchodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu.

Święto Morza to dni, w których oddajemy hołd nie tylko ciężkiej pracy rybaków i marynarzy, ale i wszystkim tym, którzy tworzą gospodarkę morską w całości: portowcom, stoczniowcom, urzędnikom gospodarki morskiej, służbom SAR, obsłudze kutrów wędkarskich i żeglugowych oraz kadrze pedagogicznej, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.

 Dla nich zaprezentowano specjalne widowisko muzyczno taneczne pod nazwą „Igraszki z Neptunem", w wykonaniu zespołu DIOMEDEO z Klubu Garnizonowego w Darłowie. Dla nich mini musical p.t. „Morskie Opowieści" - wykonali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie. Wreszcie dla nich tańczył zespół ADHD.

Zakończeniem obchodów Święta Morza w Darłowie będzie Msza Św. w intencji Ludzi Morza na statku szkolnym  "Franku Zubrzyckim II"  Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, która odbędzie się 27 czerwca o godz. 16 w   Darłówku Wschodnim przy moście.

Źródło: http://www.darlowo.pl 

25 czerwca 2010

 

 

Zmiana sternika w Darłowskiej Grupie Rybackiej

W siedzibie Urzędu Gminy Darłowo 24 czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Darłowskiej Lokalnej grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

Na zebranie przybyło 46 członków DLGR. Prezes zarządu Kazimierz Wojnicz przedstawił przybyłym sprawozdanie rzeczowe i finansowe za okres od momentu utworzenia stowarzyszenia, czyli od 6 października 2009 do 31 grudnia 2009 r. Odrębne sprawozdanie przedstawiła komisja rewizyjna stowarzyszenia, która wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Po jednomyślnym udzieleniu zarządowi absolutorium dotychczasowy prezes Kazimierz Wojnicz z powodu nadmiaru obowiązków zrezygnował ze swej funkcji. Nowym prezesem DLGR wybrano jednogłośnie Łukasza Skowrońskiego, dotychczasowego wiceprezesa zarządu. Nowy lider z zawodu ekonomista ma 38 lat, trójkę dzieci i jest hodowcą ryb łososiowatych w Zielnicy w gminie Malechowo. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych. Wiceprezesem DLGR wybrano Kazimierza Wojnicza.

 W wolnych wnioskach ustępujący prezes poinformował zebranych o aktualnych pracach związanych z oceną strategii Lokalnych Grup Rybackich w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Okazuje się, że do oceny zgłoszono 61 wniosków, w tym najwięcej, bo 10 z województwa zachodniopomorskiego. Z powodów merytorycznych 20 z nich już odpadło. Wniosek naszej DLGR przeszedł dalej. Obecnie oczekujemy na konkretne decyzje departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprawie podpisania umów z wybranymi stowarzyszeniami do realizacji LSROR. Prawdopodobnie wcześniej planowany termin podpisywania umów z dniem 30 czerwca zostanie przesunięty, co najmniej o miesiąc.

Przy okazji Arkadiusz Klimowicz - burmistrz Darłowa i zarazem członek zarządu DLGR  poinformował zebranych o dalszych planowanych inwestycjach w darłowskim porcie.

Źródło: http://www.darlowo.pl 

24 czerwca 2010

 

Rejsy wycieczkowe z Darłowa na Bornholm

Podobnie jak w latach poprzednich Żegluga Gdańska uruchamia z dniem 7 lipca 2010 roku rejsy wycieczkowe statkiem „Lady Assa" z Darłowa do Nexo na Bornholmie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Do końca sierpnia w środy i soboty z Darłowa do NEXO kursować będzie statek wycieczkowy „Lady Assa”. To niesamowita okazja by wybrać się do rowerowego raju na słonecznej wyspie Danii, na krótszy lub dłuższy wypoczynek.

Statek wypływa z portu w Darłówku o godzinie 6.45, w NEXO jest o 10.30. Z NEXO „Lady Assa" wypływa o 17.30 a w Darłowie jest o 21.15.

Można kupić bilet w jedną stronę, w dniu wyjazdu, jest sprzedawany przed wypłynięciem statku. Bilet w obie strony jest równoznaczny z wypłynięciem i powrotem tego samego dnia.

Ceny kształtują się następująco - dla osoby dorosłej w jedną stronę 140 zł, w obie (powrót tego samego dnia) 190 zł. Dzieci do 4 roku życia przewożone są bezpłatnie, do 12 roku: w jedną stronę 120 zł, w obie 160 zł. Dostępne są też bilety rodzinne (dwoje dorosłych i dwoje dzieci od 4 do 12 lat) - cena dotyczy jednej osoby: w jedną stronę 120 zł, w obie 160 zł. Istnieje także możliwość przewiezienia roweru (20 zł w jedną stronę, 30 zł w obie), motoroweru (30 zł w jedną stronę, 40 zł w obie), motocykla (130 zł w jedną stronę, 150 zł w obie).

Szczegóły na: www.zegluga.pl

Źródło: http://www.darlowo.pl/

 

31 maja 2010

W Darłówku Wschodnim na obszarze od Latarni Morskiej wzdłuż falochronu brzegowego aż do hotelu Apollo wraz z ulicą Zawiszy Czarnego trwa zagospodarowanie terenu na nadmorską promenadę, boisko do siatkówki plażowej oraz dróżki spacerowe z ławkami.

 

Na betonowym brzegowym falochronie na wschód od Latarni Morskiej trwa budowa dwupoziomowych pomostów spacerowych ze schodami i siedziskami. Promenada  jest wykonywana z drzewa egzotycznego bangkirai. Ten gatunek bardzo twardego, odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne drewna rośnie w Indonezji, Malezji i Filipinach. Jego struktura jest tak zwarta, że rzucone do wody tonie. Promenada składa się z pomostu dolnego o długości 168 m i górnego o długości 156 m. Od strony morza na całej swej długości pomost jest zabezpieczony balustradą o wysokości 110 cm. Umożliwi on podziwianie nadmorskich widoków w szerokiej perspektywie i spacerowanie po szczycie falochronu. W pewnej części wyższy poziom pomostu będzie miał siedziska do opalania się. Na poszczególnych odcinkach falochron między poziomem pierwszym i drugim zabudowany będzie drewnianymi siedziskami, które na wysokości boiska do beach soccer i siatkówki plażowej wykorzystane mogą zostać jako trybuny dla widzów. Wejście i zejście na pomosty umożliwią drewniane schody.

 

Teren na wschód od Latarni Morskiej zostanie połączony deptakiem o szerokości 10 m z nowym placem, jaki jest budowany na przedłużeniu ul. Zawiszy Czarnego oraz dalej z układem dróżek spacerowych do hotelu Apollo. W ramach projektu jest całkowicie przebudowana ulica Zawiszy Czarnego i przedłużona, aż do drewnianej promenady zabudowanej na falochronie. Cały teren zostanie oświetlony, odwodniony oraz zabudowany elementami małej architektury jak np.: ławki, siedziska, prysznice. Przewidziano także niską i średnią zieleń. Realizacja projektu bez wątpienia podniesie atrakcyjność turystyczną Darłowa. 

 

Realizacją tej proturystycznej inwestycji zajmuje się firma Selfa z Koszalina, która wgrała przetarg nieograniczony i kosztem 2,6 mln zł realizuje to przedsięwzięcie. Zakończenie budowy nadmorskiej promenady planuje się do 30 czerwca 2010 r.

 

Na ten cel darłowski samorząd otrzyma 50 procentowe dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

31 maja 2010

Czysta woda w Darłówku

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał orzeczenie o  czystości wody  na kąpieliskach będących pod nadzorem Powiatowego Inspektora w Sławnie.

Na podstawie przeprowadzonych badań pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym potwierdzono przydatność wody w Darłówku Wschodnim i Zachodnim do kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych.

Jednocześnie stwierdzono, że woda w kąpieliskach sąsiednich tj. w Dąbkach i Jarosławcu także spełnia wymagania sanitarne.

Tym samym wydano zezwolenie na korzystanie z plaży i kąpieliska.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

15 stycznia 2010

Ożywienie w darłowskim porcie

W końcu października 2009 r. minęło dziesięć lat, od skomunalizowania portu w Darłowie i utworzenia Zarządu Portu Morskiego Darłowo spółka z o.o. Łącznie z dyrektorem spółki Małgorzatą Tepurską pracuje w nim 6 osób na 5,5 etatach. W porcie stacjonuje 47 kutrów rybackich i 15 jednostek turystyczno - wędkarskich. Na przestrzeni roku ubiegłego zostało zlikwidowane 7 jednostek rybackich, a jednocześnie przybyło 3 jednostki turystyczno - wędkarskie. Od paru lat zmniejsza się flota rybacka, a rośnie liczba kutrów przystosowanych do wędkarskich połowów ryb morskich.

 

Otwarcie przez Agencję Morską Gdynia nowego terminalu przeładunkowego w handlowej części portu, przyczyniło się w 2009 roku do wznowienia ruchu statków handlowych w porcie. W ubiegłym roku do portu zawinęło 19 jednostek handlowych (w 2008 r. - 2 jednostki). Statki pod banderami 9 państw przywiozły 9106 ton i wywiozły 14.661 ton towarów. Głównym ładunkiem przywozowym były: skałka wapienna i wapno, a wywozowym - zboża i nawozy. Łączne obroty ładunkowe wyniosły 23.767 ton. W sezonie letnim 2009 r. ZPMD odnotował rekordową ilość, bo ok. 300 wpływających do portu jednostek sportowo-rekreacyjnych. W porównaniu do poprzednich lat, w których wpływało do portu niewiele ponad 200 jachtów, widoczny jest wzrost uprawiania tej formy turystyki. ZPMD do obsługi żeglarzy dysponuje mini-mariną usytuowaną przy nabrzeżu usteckim. Na czas sezonu spółka zatrudnia pracownika, który opiekuje się przystanią.

 

Ważnym wydarzeniem dla ZPMD w 2009 r. było przystąpienie jako partnera zamiennego, za Miasto Darłowo do projektu unijnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ do tej pory spółka nie realizowała tak znaczących inwestycji.

 

W ramach tego projektu ma powstać przystań jachtowa w basenie rybackim, wyposażona w dwa pomosty pływające na 80 miejsc postojowych. Pomosty mają być wyposażone w kolumny serwisowe w skład, których wchodzi dostawa energii elektrycznej i wody, oraz w kolumny ratownicze. Wykonawcą projektu przystani jest firma „Alpinur" sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planujemy w III kwartale 2010 roku a zakończenie w IV kwartale 2010 r.

 

Przez wszystkie lata działalności ZPMD utrzymuje stabilną kondycję finansową. Spółka generuje zysk finansowy oraz posiada płynność finansową, co pozwala na sprawne bieżące zarządzanie portem.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

14 grudnia 2009

Lokalna Grupa Rybacka zmieniła nazwę i przygotowuje Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich.

Na walnym zgromadzeniu członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, jakie odbyło się 11 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo dokonano zmiany nazwy stowarzyszenia. Zmiana polega na dodaniu po słowach Darłowska Lokalna Grupa Rybacka (słów) w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści. Nowa nazwa przyjęta jednomyślnie, adekwatnie odzwierciedla obszar działania stowarzyszenia oraz w podtekście mówi zarówno o rybakach morskich jak i hodowcach ryb śródlądowych. Jak podkreślił Arkadiusz Klimowicz przyrzeczenie zmiany nazwy mieli śródlądowi rybacy już wcześniej (w liście intencyjnym) podczas łączenia dwóch lokalnych grup rybackich w październiku b.r.

Po szerokiej dyskusji przyjęto projekt zarządu o ustaleniu wysokości składki członkowskiej i terminu jej płatności. (...) Obecnie Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści zajmuje się opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Uchwalone składki są niezbędne właśnie na jej opracowanie i koszty biurowe. W przyszłości pieniądze te mają być refundowane.

W dalszym toku obrad na wniosek burmistrza Darłowa do składu Komitetu Stowarzyszenia, który reprezentuje trzy sektory: rybaków, samorządy i organizacje pozarządowe wybrano Andrzeja Lewandowskiego - Starostę Powiatu Sławieńskiego. Po tej zmianie Komitet składa się z 25 członków. Następnie prezes zarządu Kazimierz Wojnicz przedstawił zebranym informację o stanie prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego oraz złożył sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli potencjalnych lokalnych grup rybackich, które odbyło się w Warszawie 17 i 18 listopada br.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z samorządami województw już w październiku b.r. rozpoczęło przyjmowanie wniosków do pierwszego konkursu na wybór Lokalnych Grup Rybackich i będzie je przyjmować do 28 lutego 2010 r. Trzeba się, więc spieszyć podkreślił prezes zarządu Kazimierz Wojnicz i dodał, że jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych strategią rozwoju, czy innymi problemami związanymi z działalnością Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

25 listopada 2009

Rybacy przejęli Centrum Sprzedaży Ryb w Darłowie

Obradujące w Darłowie 24 listopada 2009 r. walne zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Ryb z siedzibą w Ustce przejęło w użytkowanie od darłowskiego samorządu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

(...)

Po wymianie listów intencyjnych darłowski samorząd postanowił przekazać Centrum w użytkowanie Krajowej Izbie Producentów Ryb w Ustce (KIPR), w której zrzeszona jest również część darłowskich rybaków. Stosowna umowa została podpisana w Darłowie 24 listopada br.

Jak wynika z planów KIPR ma ona zamiar obok istniejącej hali wybudować nową większą przystosowaną do płynnego odbioru z kutrów ryb pelagicznych. Polska nie odławia przyznanych kwot połowowych śledzi i szprota m. in. z powodu braku odpowiedniej infrastruktury portowej. To ma się zmienić.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

16 listopada 2009

WZRASTA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 

Po ostatnich doświadczeniach (2005 - przerwany wał na Grabowej i 2006 - cofka w kanale portowym) w Darłowie widać, że lokalne władze solidnie „odrobiły lekcje" z tego tematu. Wcześniej tysiące worków z piaskiem zastąpił system zapór przeciwpowodziowych za ponad milion złotych - w całości sfinansowany z funduszy unijnych. Aktualnie trwają prace nad regulacją koryta rzeki Grabowa. Miejskie centrum zarządzania kryzysowego wzbogaciło się o stację meteo serii VPR02, która na bieżąco analizuje m.in. takie parametry jak temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie, opady czy też prędkość i kierunek wiatru. W ostatnim tygodniu w darłowskim porcie zamontowano automatyczny wodowskaz, zasilany systemem baterii słonecznych. Dokonuje on co 30 minut pomiaru stanu poziomu wody w kanale portowym i wysyła sygnał do komputera w centrum zarządzania. Docelowo wszystkie dane na temat aktualnego stanu pogody i poziomu wody będą dostępne na stronie internetowej Miasta Darłowo.

Na zdjęciu: Wodowskaz w darłowskim porcie. 

Źródło: http://www.darlowo.pl/

7 padziernika 2009

W darłowskim ratuszu doszło 5 października 2009 r. do podpisania listu intencyjnego pomiędzy: upoważnionymi członkami założycielami stowarzyszenia Bałtycka Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści w osobach: Sławomir Olszewski, Roman Knop, Jarosław Dadoń, Krzysztof Wojciechowicz, a Komitetem Założycielskim Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z siedzibą w Darłowie, reprezentowanym przez Arkadiusza Klimowicza burmistrza miasta Darłowa w sprawie połączenia dwóch Lokalnych Grup Rybackich.

Obydwie strony zadeklarowały chęć wspólnego zgodnego działania na rzecz zjednoczenia wszystkich środowisk rybackich, samorządów i organizacji pozarządowych w ramach jednej Lokalnej Grupy Rybackiej. W tym celu podejmą stosowne kroki prawne, zmierzające do zmiany nazwy stowarzyszenia z Darłowska Lokalna Grupa Rybacka na Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści z siedzibą w Darłowie. 

Jednocześnie obie strony dołożą wszelkich starań, by członkami w/w stowarzyszenia zostały wszystkie osoby fizyczne i prawne zainteresowane takim członkostwem. Ponadto zadeklarowano wolę, podjęcia starań dla zapewnienia przynależności miasta Sławna do tworzonej Grupy Rybackiej. Przesłanką przemawiającą za przynależnością do Grupy w/w samorządu będzie wspólna korzyść ekonomiczna połączona ze stosowną wolą samorządu miasta Sławna wyrażoną uchwałą Rady Miasta.

Strony deklarują również chęć zapewnienia w ciałach statutowych w/w. Stowarzyszenia, czyli Zarządzie i Komitecie odpowiedniej reprezentacji wszystkich zrzeszonych podmiotów, zarówno pod względem terytorialnym, jak i reprezentowanych środowisk rybackich i społecznych. 

Razem, gdy powstanie silniejsza LGR łatwiej będzie można pozyskać fundusze unijne z Programu Operacyjnego „Po Ryby 2007 - 2013" mówi burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.  Z wstępnych wyliczeń wynika, że nowe większe stowarzyszenie -  Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesty może pozyskać do roku 2013 ponad 50 mln zł  z pieniędzy przeznaczonych na realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013, realizując swoją Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

15 wrzenia 2009

W środę 09.09. 09.Morska Agencja Gdynia Sp. z. o.o. otworzyła w Darłowie przy ul. Portowej 11 nowy terminal przeładunkowy. Morska Agencja Gdynia powstała na początku 1951 roku w wyniku fuzji kilku niezależnych agencji żeglugowych świadczących usługi w portach Gdynia, Gdańsk, Ustka i Darłowo od 1945 roku. MAG była pierwszą agencją obsługującą ruch kontenerowy z Polski kierowany morzem. Obecnie zajmuje się obsługą portową wszelkich statków, a bardzo istotną dziedziną aktywności jest brokerka i czarterowanie. Wraz z rozwojem tzw. łańcuchów dostawczych MAG weszła również w dziedzinę logistyki oferując swoje usługi jako operator transportowy i agent celny. Morska Agencja Gdynia posiada certyfikat ISO Form 9001, który jest zestawem aplikacji wspomagających skuteczne wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000.

Upadek PP i UR „Kuter" w Darłowie umożliwił Morskiej Agencji w Gdyni zakup nabrzeża Władysławowskiego, placów składowych oraz budowę w Darłowie nowoczesnych magazynów. Umożliwiło to jej przeładunki i przechowywanie szerokiej gamy towarów. Już w latach osiemdziesiątych MAG eksportował przez darłowski port zrębki celulozowe i zboża. Dwa lata temu wysyłano pelety. Obecnie MAG zajmuje się importem z Danii dolomitu, wapna nawozowego oraz eksportem rzepaku i zbóż.

Mająca wielu zagranicznych partnerów MAG jest w stanie szybko i sprawnie zagwarantować pomoc w przeładunkach w największych portach przeładunkowych w Europie. MAG oferuje kompletne rozwiązania logistyczne, lotnicze, lądowe i morskie. Na otwarcie terminala przybyli m.in. władze MAG, kontrahenci, maklerzy. Ministerstwo Infrastruktury reprezentowała dyrektor departamentu transportu morskiego i żeglugi śródlądowej Janina Mentrak

Będący na otwarciu burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz przypomniał, że miastu zależy na rozwoju portu i jego użytkowników. Po skomunalizowaniu portu w ostatnich latach darłowski samorząd dzięki unijnemu wsparciu zainwestował prawie 12 mln na przebudowę portu i jego nabrzeży w Darłówku. Całkowicie wyremontowano nabrzeża dolnym porcie i drogi portowe. Dodatkowo, za kolejny milion złotych, wybudowano Mobilny System Ochrony Przeciwpowodziowej, który będzie chronił tereny portowe przed zalewaniem. Obecnie dzięki poparciu ministerstwa infrastruktury projektuje się drogi dojazdowe do portu wewnętrznego, nowe nabrzeża oraz planuje się poszerzenie obrotnicy dla statków. Realizacja tych potrzebnych dla portu inwestycji rozpocznie się w 2011 r. Umożliwi to wchodzenie większych statków, powiększy możliwości składowe oraz poprawi warunki dojazdowe do portu.

Podczas zwiedzania terminala trwał rozładunek ponad tysiąca ton dolomitu, który przywiózł

statek mv Clarity bandery Saint Vincent o pojemności 1350 ton. Na następny dzień zapowiadano przybycie kolejnego statku. Dążymy do tego, aby już w przyszłym roku nasze przeładunki w darłowskim porcie osiągnęły sto tysięcy ton, co wymaga obsługi około 70 statków mówił Michał Śmigielski dyrektor MAG..

31 sierpnia 2009

W darłowskim ratuszu 26 sierpnia 2009 r. doszło do założenia stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Darłowie skrócie (DLGR). Wśród 46 członków założycieli byli m.in. rybacy morscy, hodowcy ryb, przetwórcy i właściciele firm związanych z rybactwem, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów: gminy Darłowo, miasta Darłowo, miasta i gminy Polanów, gminy i miasta Sianów, gminy Malechowo, gminy Sławno. Łącznie na obszarze tych gmin zamieszkuje 60 tys. osób.

Zebrani wyłonili trzyosobowy komitet założycielski: Wojciech Stefanowski - wójt gminy Sławno, Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa i Arkadiusz Klimowicz - burmistrz miasta Darłowo, którego celem jest zarejestrowanie stowarzyszenia.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

15 sierpnia 2009

Na brzegowym falochronie obok Latarni Morskiej w Darłówku Wschodnim zostanie wybudowana w przyszłym roku nadmorska promenada. Na ten cel darłowski samorząd otrzyma 50 procentowe dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Autorem projektu budowlanego zabudowy pomostem drewnianym istniejącego falochronu oraz utwardzenia nawierzchni plaży i wykonania małej architektury wraz z oświetleniem terenu jest Studio Projektowe AB s.c. architektów Marek Antoszczyszyn i Andrzej Buko ze Szczecina. Na istniejącym falochronie brzegowym zostanie wykonany z drzewa egzotycznego bangkkirai pomost spacerowy. Promenada składać się będzie z pomostu dolnego o długości 168 m i górnego o długości 156 m. Od strony morza na całej swej długości pomost zostanie zabezpieczony balustradą o wysokości 110 cm. Umożliwi on podziwianie nadmorskich widoków w szerokiej perspektywie i swobodne spacerowanie po szczycie falochronu. W pewnej części wyższy poziom stanowić będzie również siedzisko do opalania się. Na poszczególnych odcinkach falochron między poziomem pierwszym i drugim zabudowany będzie drewnianymi siedziskami, które na wysokości boiska do beach soccer i siatkówki plażowej wykorzystane mogą zostać jako trybuny dla widzów. Wejście i zejście na pomosty umożliwią odpowiednie schody.

Teren od Latarni Morskiej zostanie połączony deptakiem o szerokości 10 m z nowym placem, jaki zostanie wybudowany na przedłużeniu ul. Zawiszy Czarnego oraz dalej z układem dróżek spacerowych przy hotelu Apollo. W ramach projektu zostanie przebudowana ulica Zawiszy Czarnego i  przedłużona, aż do drewnianej promenady zabudowującej falochron. Cały teren zostanie oświetlony, odwodniony oraz zabudowany elementami małej architektury jak np.: ławki, siedziska,  prysznice. Przewidziano także niską i średnią zieleń. Realizacja projektu bez wątpienia podniesie atrakcyjność turystyczną Darłowa.   

Całkowita wartość projektu wynosi 5.289.579 zł. Zakończenie budowy nadmorskiej promenady planuje się do 30 czerwca 2010 roku.

Źródło: http://www.darlowo.pl/

5 sierpnia 2009

Budowle portowe i hydrotechniczne takie jak np. budowa czy przebudowa nabrzeży portowych są specyficzne i wymagają, aby ich projektowaniem zajmowały się specjalistyczne biura projektowe.

Wykonanie dokumentacji i budowa dróg dojazdowych do portu zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje wykonanie projektu budowlanego odcinka od drogi krajowej nr 37 do drogi wojewódzkiej nr 203, czyli od al. Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza o długości 954 m. Drugi etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 203 do ul. Lotników Morskich. Ten odcinek ma 1150 metrów długości. Trzeci etap obejmuje wykonanie projektu drogi dojazdowej do portu od ul. Lotników Morskich wzdłuż rzeki Wieprzy elewatorami do rzeki Grabowej. Ten odcinek będzie miał długość 1049 metrów.

...

Ponadto opracowano koncepcję budowy nowej ulicy Nadmorskiej. Będzie ona przebiegać w Darłówku Zachodnim równolegle do ul. Marynarskiej w odległości około 90 m oraz równolegle do rzeki Grabowej. Nowa droga połączy ul. Lotników Morskich z ul. Wilków Morskich. Będzie mieć jezdnię o szerokości 7 m i długości 1186 m oraz trzy metrowej szerokości ścieżkę rowerową. W zależności od możliwości finansowych miasta początkowo ul. Nadmorska może zostać wykonana jako droga tymczasowa, a później jako ulica pełnowartościowa.

Gotowy jest projekt zabudowy widokowym pomostem drewnianym istniejącego falochronu brzegowego i utwardzenia nawierzchni  części plaży wraz z oświetleniem terenu położonego na północny wschód od Latarni Morskiej. Przewiduje on m.in. wykonanie dojścia do falochronu od ul. Zawiszy Czarnego i zagospodarowanie obszaru o powierzchni 10500 m2 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. ...

W opracowaniu jest także dokumentacja techniczna na remont istniejących nabrzeży w porcie wewnętrznym, projekt budowlany nowych nabrzeży i placów manewrowych oraz poszerzenie istniejącej obrotnicy dla statków. ...

Darłowski samorząd zlecił także opracowanie projektu budowlanego przebudowy Nabrzeża Skarpowego o długości 297 metrów wraz z towarzyszącymi pomostami rybackimi, na odcinku od Nabrzeża Postojowego II do tzw. kładki kutrowskiej dla pieszych na rzece Wieprzy. Projekt, ... obejmie również wykonanie dokumentacji na remont istniejącej sieci energetycznej oświetlenia i podłączeń do jednostek rybackich. ...

Źródło: http://www.darlowo.pl/

29 sierpnia 2008

Marina Morska w Darłowie
 
Z roku na rok rośnie liczba jachtów polskich i zagranicznych zawijających do portu w Darłowie. Obecnie jachty morskie podczas pobytu w tutejszym porcie cumują przy nabrzeżu Usteckim niedaleko mostu rozsuwanego, obok dwóch kontenerów przeznaczonych dla ich wygody ustawionych przez Zarząd Portu Morskiego. Znajduje się tam energia elektryczna, woda, światło i internet. Poza tym żeglarze mają tam dostęp do sanitariatów, prysznicy, kuchni i pralni. Odwiedzający Darłowo skiperzy i żeglarze chwalą sobie dostęp do internetu, a narzekają na duże zafalowanie, szczególnie, gdy na Bałtyku jest sztorm lub tzw. cofka. Nie można wówczas nocą zmrużyć oka. Jest to jeden z kilkunastu powodów, dla którego darłowski samorząd już kilka lat temu postanowił wybudować morską marinę z prawdziwego zdarzenia. Na wniosek burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza Darłowo przystąpiło już w 2006 r. do Stowarzyszenia Pomost – Instytut Gospodarki Morskiej w Szczecinie, które na zlecenie samorządów opracowało koncepcję budowy kilkunastu marin morskich w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Do koncepcji budowy darłowskiej mariny wniesiono sporo uwag. Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego morskiej przystani jachtowej w Darłowie. Przetarg na opracowanie projektu wygrało doświadczone Biuro Projektów Budownictwa Morskiego „BIMOR” w Szczecinie. Wkrótce BIMOR przedstawił wstępny projekt budowy mariny, który przedyskutowano z fachowcami i żeglarzami. Przewiduje on wykonanie nowego basenu żeglarskiego na około 50 jachtów, położonego w Darłówku Zachodnim pomiędzy ujściem rzeki Grabowej do Wieprzy, a przepompownią wody w odległości pond 1,5 km od główek portu. W basenie zaprojektowano system pomostów cumowniczych. Wszystkie jachty będą miały dostęp do energii elektrycznej i wody oraz slipu. Do basenu żeglarskiego będą przylegać: stacja paliw i stanowisko żurawia do podnoszenia i wodowania jachtów. Projekt przewiduje budowę budynku klubowego, sanitariatów, dróg, oświetlenia, kanalizacji, wiaty magazynowej, punktu odbioru wód zaolejonych, parkingu itp. Takie usytuowanie morskiej przystani spowoduje niemal wyeliminowanie zafalowania oraz da możliwość slipowania, wodowania i przechowywania jachtów w okresie zimowym. Nie zachodzi konieczność rozbudowywania funkcji remontowych, ponieważ w pobliżu znajduje się stocznia remontowa kutrów rybackich i z niej mogą korzystać jachty.
Przystań jachtowa będzie budowana w latach 2009 - 2011 w ramach sieci portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Jak ogłosiło niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt ten znalazł się na liście kluczowych projektów Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Polska.
W ramach projektu powstaną trzy mariny w Szczecinie i po jednej w: Trzebieży, Wapnicy, Wolinie, Kamieniu, Kołobrzegu, Darłowie i Mielnie Na budowę 10 marin morskich w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego zarezerwowano kwotę 53 miliony zł. Ze wstępnych kosztorysów wynika, że będą one kosztować łącznie około 88 milionów zł. Resztę, czyli około 40 procent dołożą samorządy.
Źródło: http://www.darlowo.pl/

16 lipca 2008

Rekordowe 27 milionów złotych z Unii Europejskiej

Nadmorskie miasto już niebawem może otrzymać aż 27 milionów złotych z Unii Europejskiej, a konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. - Ta dotacja wesprze naszą inwestycję 1000-lecia, czyli "Rozbudowę Portu Morskiego oraz poprawę dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich" - zapowiada Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Kiedy miasto może sięgnąć po wymieniane pieniądze? Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod koniec maja oficjalnie poinformowało o rozpoczęciu konsultacji społecznych listy nowych projektów proponowanych do sfinansowania z POIiŚ.

- Jest to wstęp do umieszczenia darłowskiej inwestycji wśród tych, co będą miały zagwarantowane finansowanie - stwierdza burmistrz. - Rozporządzenie w tej sprawie minister rozwoju regionalnego ma wydać do końca tego miesiąca. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rozbudowa portu morskiego w Darłowie jest jedynym projektem proponowanym przez ministerstwo do uzupełnienia listy podstawowej w ramach działania związanego z rozwojem transportu morskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że prawie dwuletnie zabiegi bardzo nas przybliżyły do sukces.?Poprzedni rząd inwestycje dotyczące portu początkowo umieścił na liście rezerwowej, a później w ogóle wykreślił z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Obecny rząd zauważył potencjał tkwiący w naszym porcie - dodaje Klimowicz. - Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk i wiceminister Anna Wypych-Namiotko zadecydowali o rekomendacji naszego projektu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Stąd nasz ogromny optymizm i wiara w pomyślne zakończenie całej batalii.

Według władz Darłowa rozbudowa portu morskiego ma orientacyjnie kosztować 32,6 mln. zł, a szacunkowa kwota dofinansowania wyniesie 27 mln. zł (85 procent). Na co pójdą pieniądze? Przede wszystkim na budowę nowej drogi o długości około dwóch kilometrów łączącej port handlowy z drogą krajową nr 37 (szosa karwicka) i drogą wojewódzką nr 203 (Darłowo - Dąbki). Prócz tego planuje się budowę kilometra dróg wewnątrz portu, remont istniejących nabrzeży handlowych (415 metrów), budowę 200 metrów nowego nabrzeża portowego i poszerzenie tzw. obrotnicy portowej. Roboty budowlane przy inwestycji planowane są na lata 2010-2013.

Autor: Tomasz Turczyn
Źródło: Polska Dziennik Bałtycki

4 lipca 2008

Zakaz połowu dorszy

Prawie wszyscy armatorzy kutrów w Darłowie na okres letni przystosowali swoje jednostki do zarobku na wędkarzach. Dlaczego? Bo do końca września kutry i łodzie łowiące sieciami obowiązuje zakaz połowu dorszy.

Wędkarze w tym czasie mogą łowić te ryby, ale nie więcej niż siedem sztuk na jednej wyprawie

Od jesieni do wiosny flota wędkarska w Darłowie składa się z ośmiu statków, a latem liczy ponad 20 kutrów. Komplety wędkarzy tak liczna flota ma tylko w soboty i niedziele, gdy docierają grupy zorganizowane z Wielkopolski, Gorzowa, Szczecina, Wrocławia, Warszawy, a nawet z Niemiec.

W dni powszednie komplet wędkarzy mają trzy - cztery statki. Każdy z nich zabiera na pokład po 15 wędkarzy. Rejs kosztuje 100 - 120 złotych.

- Z każdego rejsu mamy niewielki dochód - powiedział nam Jan Świstak, szyper 17-metrowego kutra Dar-3. - Gdy nie wolno nam łowić sieciami, nawet taki dochód jest lepszy niż wałęsanie się po porcie i wyczekiwanie na zasiłek czy rekompensatę.

Kuter Dar-3 ma powodzenie wśród wędkarzy. Kilka razy w jednym z miesięczników wędkarskich nazwisko Jana Świstaka zostało wymienione jako jednego z kilku na polskim wybrzeżu, umiejących wyszukać najlepsze łowiska dorszowe.

Autor: Józeef Narkowicz
Źródło: Głos Koszaliński

19 czerwca 2008

Szeroka plaża

Urząd Morski w Słupsku rozpoczął w tym tygodniu refulację plaży w Darłówku Wschodnim. Pogłębiarka "Christoforus" czerpie piach z wejścia do kanału portowego, który następnie długimi rurami transportowany jest na plażę przy hotelu Apollo.

Po zakończeniu prac, plaża wschodnia, która w ciągu ostatnich lat zanikała zabierana przez morze, zyska nawet kilkanaście metrów szerokości.

Źródło: Urząd Miejski w Darłowie

7 stycznia 2008

Przeładunki w Porcie  Darlowo w 2007 r.

Do Portu Morskiego Darłowo w roku 2007 zawinęło 37 jednostek handlowych, które przeładowały łącznie 56 475 ton towarów. Do portu wwieziono 35 927 ton ładunku, głównie węgla kamiennego importowanego z Rosji. Wwożono także pszenicę oraz owies. Z Portu Morskiego Darłowo w ubiegłym roku wywieziono łącznie 20 548 ton, głównie były to pelety oraz rzepak.

4 stycznia 2008

19 grudnia 2007 r. Zgromadzenie Wspólników (Burmistrz Miasta Darłowo) Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. zatwierdziło do realizacji Strategię Rozwoju Portu Morskiego Darłowo. Strategia wyznacza kierunki rozwoju darłowskiego portu do roku 2015 w takich obszarach jak port handlowy, rybołówstwo, turystyka morska, usługi portowe oraz ochrona środowiska. Dokument został umieszczony na naszej stronie w zakladce Port/Strategia Rozwoju Portu.

19 wrzenia 2007

RYBACY BLOKOWALI PORT

Darłowscy armatorzy kutrów i łodzi rybackich przyłączyli się 17 września 2007 r. do ogólnopolskiej akcji protestayjnej przeciwko nałożonemu przez UE zakazowi polowu dorsza do końca br. Według informacji Bosmnatu Portu Darłowo w naszym porcie w proteście uczestniczyły 23 jednostki rybackie.

18 wrzenia 2007

SPOTKANIE RADY INTERESANTóW PORTU

13 września w sali konferncyjnej Urzędu Miejskiego w Darłowie  odbyło się spotkanie rady Interesantów Portu Darłowo.  W spotkaniu uczestniczył  burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, który na wstępie przedstawił starania miasta o pozyskanie środkow finansowych na inwestycje w porcie Darłowo w latach 2007 - 2013. Burmistrz Klimowicz skupił się zwlaszcza na ostatnich decyzjach rządu, w wyniku ktorych projektowane przez miasto i Urząd Morski w Słupsku inwestycje w darłowskim porcie zostały skreślone  z listy projektów koniecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z tym zebrani przyjęli poniższe stanowisko:

STANOWISKO RADY INTERESANTÓW PORTU MORSKIEGO DARŁOWO

w sprawie wykluczenia z listy projektów kluczowych inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania Portu Morskiego Darłowo

 

Rada Interesantów Portu Morskiego Darłowo wyraża stanowczy sprzeciw w związku z pominięciem na liście kluczowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, projektów inwestycji dotyczących Portu Morskiego w Darłowie.

Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego jest sprzeczna z polityką morską Rzeczypospolitej Polskiej nakreśloną w przyjętym przez Radę Ministrów Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” i opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej „Strategii Rozwoju Portów Morskich do 2015 roku”.

Dlatego domagamy się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej umieszczenia na liście kluczowych projektów indywidualnych inwestycji gwarantujących rozwój Portu Morskiego w Darłowie, to jest projektu pod nazwą: „Odbudowa toru wodnego Darłowo – Darłówek oraz modernizacja falochronów w Porcie Darłowo” o wartości 6,5 mln euro oraz projektu pod nazwą: „Budowa obwodnicy do Portu Morskiego w Darłowie” o wartości 9,9 mln euro.

Uzasadnienie

27 sierpnia Minister Rozwoju Regionalnego opublikował listę kluczowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Na liście projektów głównych i liście projektów rezerwowych nie znalazły się żadne projekty dotyczące Portu Morskiego w Darłowie zgłoszone przez Gminę Miasto Darłowo i Zarząd Portu Morskiego w Darłowie oraz Urząd Morski w Słupsku.

Przyjęty uchwałą Rady Ministrów 1 sierpnia 2006 r. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, wskazuje, obok siedmiu innych portów, Port Morski w Darłowie jako Beneficjenta priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego.

W zaproponowanych w lutym bieżącego roku przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i przyjętych przez Radę Ministrów listach projektów kluczowych i liście rezerwowej znajdowały się cztery projekty inwestycji dotyczących Portu Morskiego w Darłowie.

Wykreślenie tych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest sprzeczne z założeniami przywołanych w uchwale dokumentów rządowych, skazuje Port Morski w Darłowie na degradację i zamyka szansę jego rozwoju, co negatywnie wpłynie na rozwój miasta i regionu.

Pozbawienie darłowskiego samorządu możliwości uzyskania dotacji na inwestycje z PO IiŚ, współfinansowanego przez UE jest również sprzeczne z naczelną zasadą zrównoważonego rozwoju regionalnego.

W dalszej części spotkania dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darlowo Sp. z o.o. Jerzy Buziałkowski przedstawił informację o aktualnych działaniach i planach na najbliższą przyszłość Spółki oraz przedstawił założenia do Strategii Rozwoju Portu Morskiego Darłowo.  Zgodnie z tymi założeniami do 21 września br. powołane zostaną zespoły eksperckie do pracy w następujących zespołach: rybołówstwo, port handlowy, usługi portowe, turystyka morska.

 

0 0000

Przebudowa nabrzeży w porcie Darłowo

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Tomasz Bobin i przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisali 2 września w siedzibie oddziału ARM i R w Gdyni umowę o dofinansowaniu remontu Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo.

Na mocy tej umowy Urząd Morski w Słupsku dostanie 39 milionów złotych z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013". Nabrzeża Parkowe o długości 1040 m ciągnie się od dawnego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter" do miejsca cumowania statku ZSM „Franek Zubrzycki". Nabrzeże Skarpowe o długości 297 m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do tzw. kładki kutrowskiej przerzuconej nad rzeką Wieprzą na wysokości ulic Sportowej i Portowej. Obydwa nabrzeża wchodzące głęboko w nurt Wieprzy, są obecnie ze względu na swój fatalny stan techniczny wyłączone z eksploatacji. Po remoncie będą mogły przy nich, jak dawniej, cumować małe kutry i łodzie rybackie.

Łączna ich długość wynosi 1,35 km - mówi dyrektor Tomasz Bobin. Po modernizacji będą to nabrzeża dwupoziomowe, służące nie tylko rybakom, ale i turystom, przystosowane do zejścia nad wodę dla osób niepełnosprawnych. Nabrzeża zostaną podniesione o 30 cm, co stanowić będzie naturalną ochronę przeciwpowodziową dodaje burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Wzdłuż parku J. Conrada zostanie wykonane pięć miejsc do cumowania jednostek morskich, każde o długości 90 m i wysokości nabrzeża 90 cm nad lustro wody. W tych miejscach staną szafki energetyczne. Nabrzeże Skarpowe na całej długości zostanie wyposażone w pływający pomost oraz w ujęcie wody. Na całej długości oba nabrzeża będą przylegać do oświetlonego, nowego traktu dla pieszych, rowerzystów i samochodów dostawczych. Realizacja tej potrzebnej inwestycji odbywać się będzie w latach 2011 - 2012.

Źródło: http://www.darlowo.pl

0 0000

Przebudowa nabrzeży w porcie Darłowo

Darłowo, 3 września 2010 roku

 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku - Tomasz Bobin i przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisali 2 września w siedzibie oddziału ARM i R w Gdyni umowę o dofinansowaniu remontu Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo.

Na mocy tej umowy Urząd Morski w Słupsku dostanie 39 milionów złotych z unijnego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013". Nabrzeża Parkowe o długości 1040 m ciągnie się od dawnego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich „Kuter" do miejsca cumowania statku ZSM „Franek Zubrzycki". Nabrzeże Skarpowe o długości 297 m ciągnie się od miejsca cumowania statku szkolnego F. Zubrzycki do tzw. kładki kutrowskiej przerzuconej nad rzeką Wieprzą na wysokości ulic Sportowej i Portowej. Obydwa nabrzeża wchodzące głęboko w nurt Wieprzy, są obecnie ze względu na swój fatalny stan techniczny wyłączone z eksploatacji. Po remoncie będą mogły przy nich, jak dawniej, cumować małe kutry i łodzie rybackie.

Łączna ich długość wynosi 1,35 km - mówi dyrektor Tomasz Bobin. Po modernizacji będą to nabrzeża dwupoziomowe, służące nie tylko rybakom, ale i turystom, przystosowane do zejścia nad wodę dla osób niepełnosprawnych. Nabrzeża zostaną podniesione o 30 cm, co stanowić będzie naturalną ochronę przeciwpowodziową dodaje burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Wzdłuż parku J. Conrada zostanie wykonane pięć miejsc do cumowania jednostek morskich, każde o długości 90 m i wysokości nabrzeża 90 cm nad lustro wody. W tych miejscach staną szafki energetyczne. Nabrzeże Skarpowe na całej długości zostanie wyposażone w pływający pomost oraz w ujęcie wody. Na całej długości oba nabrzeża będą przylegać do oświetlonego, nowego traktu dla pieszych, rowerzystów i samochodów dostawczych. Realizacja tej potrzebnej inwestycji odbywać się będzie w latach 2011 - 2012.

L. Walkiewicz

Źródło: http://www.darlowo.pl 

 

Port

Prawa autorskie © 2007 Zarząd Portu Morskiego Darłowo

Projekt i realizacja infopomorze.pl