Zarząd Portu Morskiego Darłowo

Dla żeglarzy

Wszyscy żeglarze, którzy odwiedzają Port Morski Darłowo mogą skorzystać z infrastruktury portowej przeznaczonej do obsługi jednostek sportowo - rekreacyjnych umiejscowionej po wschodniej stronie portu w basenie, do którego wejście znajduje się za stocznią. W basenie znajdują się pomosty cumownicze o pokładzie drewnianym, na których można skorzystać z energii elektrycznej oraz pobrać wodę słodką. Można również skorzystać z pryszniców i toalet, pralki oraz skorzystać z możliwości podłączenia się do sieci wi-fi. Opłaty za jeden dzień postoju jachtu uzależnione są od jego długości i przedstawiają się następująco:

Długość całkowita statku [m]

Opłata portowa [PLN]
    Dobowa    Miesięczna*
do 6 25,00 250,00
od 6 do 8 30,00 300,00
od 8 do 12 45,00 450,00
od 12 do 15 60,00 600,00
powyżej 15 80,00 800,00

*rezydenci

Ponadto pobierana jest opłata za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 5 zł za każdą osobę znajdującą się na jednostce sportowo - rekreacyjnej.

W cenie jest wliczone:
- miejsce postoju,
- pobór energi elektrycznej,
- pobór wody słodkiej,
- korzystanie z sanitariatów (toaleta, prysznic),
- możliwość skorzystania z pralki,
- dostęp do sieci wi - fi na terenie mariny,
- możliwość zdania wód zaolejonych oraz fekaliów (zgodnie z limitem określonym w cenniku),
- możliwość zdania odpadów komunalnych.

 

Osoby zainteresowane stałym miejscem postojowym w marinie powinny złożyć podanie do dnia 10 marca wg. wzoru zamieszczonego poniżej w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Darłowo
Sp. z o.o. przy ulicy Conrada 27 w Darłowie listownie lub też przesłać wypełnione podanie na adres e-mail: ird@port.darlowo.pl

Podanie o stałe miejsce w marinie (plik rtf)

Podanie o stałe miejsce w marinie (plik pdf)

W celu zaciągnięcia szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

 

Port

Prawa autorskie © 2007 Zarząd Portu Morskiego Darłowo

Projekt i realizacja infopomorze.pl